english

CallAction
Charytatywna Aukcja Sztuki na pomoc Syryjczykom

23 Kwiecień 2017, 12:00
Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6

Katalog dzieł sztuki wystawionych na aukcji

Regulamin aukcji

Formularz zgłoszeniowy (udział w aukcji)

 

[ENGLISH VERSION BELOW]

 

 

Szanowni Państwo,
Kochani Przyjaciele,
Nieobojętni,

Zapraszamy do udziału w aukcji charytatywnej dzieł sztuki na rzecz ofiar wojny w Syrii. Licytacja odbędzie się 23 kwietnia w Białymstoku. Całkowity dochód z aukcji zostanie przekazany na pomoc medyczną dwóm szpitalom - w zachodnim Aleppo oraz Idlib.
 
Niektórzy z nas coraz częściej omijają informacje o okrucieństwach toczącej się nieprzerwanie od 2011 roku wojny w Syrii. W poczuciu bezradności. Ileż razy można oglądać obracające się w gruzy piękne Aleppo, umęczone cierpieniem twarze dzieci, błagające o pomoc rodziny? Piszemy o tym, bo i nam - ludziom ze Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, organizatorom aukcji - przez te wszystkie lata wydawało się, że przecież nic nie możemy. Ale zobaczyliśmy wiele budujących przykładów, a obce jest mam myślenie, że to za daleko, więc nas nie dotyczy, że to inna kultura i religia. Uważamy, że właśnie takie momenty są sprawdzianem naszego człowieczeństwa, niezależnie od wyznania.
 
Zapałem zaraziła nas Ewa Chacianowska, artystka, która powiedziała po prostu: „Mogę pomóc sprzedając swoje prace”. Potem narodził się pomysł “CallAction” - Charytatywnej Aukcji Sztuki. Od 17 lat, czyli od momentu powstania Stowarzyszenia Widok, współpracowaliśmy z wieloma świetnymi twórcami. Zwróciliśmy się do kilkunastu osób, głównie związanych z Białymstokiem z prośbą o przekazanie prac na aukcję. Zależy nam aby sygnał wyszedł właśnie stąd, z naszego domu, z Białegostoku. Otrzymaliśmy obrazy, rysunki, szkice, grafiki i fotografie. Na aukcji będzie można wylicytować prace: Ewy Chacianowskiej - inicjatorki aukcji, Augustisa, Agaty Borowej, Doroty Borowej, Aleksandry Czerniawskiej, Grzegorza Dąbrowskiego, Kuby Dąbrowskiego, Małgorzaty Dmitruk, Pawła Grzesia, Małgorzaty Józefowicz, Pawła Matyszewskiego, Marzanny Morozewicz, Małgorzaty Niedzielko, Karola Radziszewskiego, Łukasza Radziszewskiego, Izy Tarasewicz, Justyny Wencel, Mariusza R.Chacianowskiego (praca przekazana przez żonę artysty), Sławomira Chudzika (obraz przekazany przez córkę artysty) oraz Attilli Csörgő i Sergeya Shabohina. Nawiązaliśmy współpracę z Polską Misją Medyczną prowadzącą zbiórkę pieniędzy (Nr zbiórki: 2016/3028/OR; Nazwa zbiórki: Pomoc medyczna dla matek i dzieci z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu). Zebrane pieniądze przekazane zostaną dwóm szpitalom w Syrii, wskazanym przez Misję, z którymi ma bezpośredni kontakt*.
 
Aukcja odbędzie się 23 kwietnia 2017 r. w Zmianie Klimatu ( Białystok, ul. Warszawska 6), o godz. 12.00. Prace wystawione na licytację, dostępne są w katalogu (katalog do pobrania – plik pdf). Zamieszczamy również: regulamin aukcji (do przeczytania i pobrania TU), kartę zgłoszenia (formularz zgłoszenia do pobrania – plik pdf), porozumienie zawarte między Polska Misją Medyczną a Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej WIDOK. Zakupu pracy będzie można dokonać w dniu licytacji, płacąc gotówką (wystawiamy pokwitowanie przyjęcia gotówki) lub po zakończeniu aukcji, dokonując przelewu na konto podane w regulaminie. Stowarzyszenie WIDOK istnieje od 2000 roku, mamy status Organizacji Pożytku Publicznego.
 
Zapraszamy do udziału osoby, które wierzą, że sednem życia jest dobroć, wzajemny szacunek, współczucie i ludzka solidarność, że mimo wszystko żyjemy na najpiękniejszym ze światów, choć każdy z nas musi do tego dołożyć swoją cegiełkę, zrobić gest. Bądźcie w tym dniu z nami - 23 kwietnia 2017 r. w Białymstoku, skąd będziemy słać serdeczne myśli do Syrii. Pewnie są tam równie potrzebne jak pieniądze.
 
Z wyrazami sympatii
Ewa Chacianowska – inicjatorka aukcji
Magdalena Godlewska-Siwerska – prezeska Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK
 
 
 
 
 
 *Misja współpracuje bezpośrednio z syryjską organizacją medyczną Balsam Medical Organization, której lekarze operują w 2 szpitalach, 3 punktach zdrowia i 2 małych punktach pierwszej pomocy. Szpital w zachodnim Aleppo nosi nazwę Alryh Almorsalah czyli Dobry Wiatr, a szpital w Idlib nazywa się Auday od nazwiska pracownika oddziału ratunkowego, który zginął a trakcie ratowania innym życia. Według danych otrzymanych od dr Mansura, koordynatora pracy 14 lekarzy
z organizacji Balsam Medical, w czasie najbardziej intensywnych ataków w ciągu dwóch tygodni w obu szpitalach
i w punktach medycznych przebywało 519 pacjentów, z czego 352 to uchodźcy z Aleppo. Wykonano w sumie 40 operacji z chirurgii ogólnej, 35 amputacji (w tym 15 dzieci), 321 udzielono niezbędnej pomocy medycznej. Uchodźcy z Aleppo mają zakażone rany od ostrzału i okaleczeń przez zawalone budynki. Brakuje środków do znieczulania gólnego,antybiotyków, opatrunków.
W szpitalu Auday w Idlib jest jedynie 19 łóżek, przed kryzysem przyjmowano tu ok. 140 pacjentów miesięcznie i wykonywano ok. 330 operacji i konsultacji. Gdy po zawieszeniu broni mieszkańcy Aleppo zaczęli masowo opuszczać miasto, liczby te się podwoiły. Lekarze przyjęli na konsultacjach blisko 2900 dzieci poniżej 5 roku życia, z traumą wojenną, niedożywionych i chorych. (podajemy za stroną http://www.pmm.org.pl/pl/syria/).
 
 
 
 
Treść powyższego zaproszenia (plik pdf) 
 
 

 
 
 
CallAction
Charity Art Auction to help the Syrians

23 Kwiecień 2017, 12:00
Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6
 
 

We welcome people who believe that the essence of life is goodness, mutual respect, compassion and human solidarity; that even though we are living in the most beautiful of worlds, each one of us must add their own bit, make a goodwill gesture. Be with us on this day – 23rd April 2017 in Bialystok, from where we will be sending sincere thoughts to Syria. They are certainly as needed there as money.

We invite you to take part in a charity art auction in favour of war victims in Syria. The auction will take place on 23rd April at Zmiana Klimatu (Białystok, 6 Warszawska str.) from noon (12 am). The total revenue from the auction will be deposited into medical aid for two hospitals, in western Aleppo and in Idlib. 

The initiator of the action is Ms Ewa Chacianowska, the organizer is Magdalena Godlewska-Siwerska – President of the WIDOK Association of Cultural Education.

 

More about the auction:

https://www.facebook.com/events/582471485282595/

 

During the auction twenty artworks created by artists from Bialystok/Bialystok connected will be proposed.

 

Here below the complete list of the artists:  

AUGUSTIS BOLESŁAW,
BOROWA AGATA,
BOROWA DOROTA,
CHACIANOWSKA EWA,
CHACIANOWSKI R. MARIUSZ,
CHUDZIK SŁAWOMIR,
CZERNIAWSKA ALEKSANDRA,
DĄBROWSKI GRZEGORZ, 
DĄBROWSKI KUBA,
DMITRUK MAŁGORZATA,
GRZEŚ PAWEŁ, 
JÓZEFOWICZ MAŁGORZATA,
MATYSZEWSKI PAWEŁ,
MOROZEWICZ MARZANNA,
NIEDZIELKO MAŁGORZATA,
RADZISZEWSKI KAROL,
RADZISZEWSKI ŁUKASZ,
SHABOHIN SERGEY,
TARASEWICZ IZA,
WENCEL JUSTYNA.

 

Visit this link to the official catalogue of the artworks http://widok.org.pl/userfiles/KATALOG-min.pdf .

 

We need your help. You’re welcome to support us taking part of this project as buyer. 

 

More informations and details available by phone: +48 666 242 893

powrót